Jak inwestować w waluty (dolar, euro, funt) – jak zarabiać na walutach?

jak inwestować w waluty
  • w co inwestować
  • rynek walutowy
  • rynek finansowy
jak inwestować w waluty

Rynek walutowy to największy i najbardziej płynny rynek na świecie. Wysokie wahania w kursach poszczególnych walut wpływają na możliwość osiągania wysokich zysków. Z tego też powodu tak wiele osób kieruje swoje kroki inwestycyjne właśnie w kierunku rynku walutowego, który pozwala na osiąganie wysokich zysków. Przedstawiamy jakie waluty mają największe znaczenie na rynku i w jaki sposób inwestować, aby zwiększyć swoje szanse na wygenerowanie w ten sposób zysku.

Najważniejsze waluty na rynku

W przypadku rynku walutowego można wyróżnić kilka najważniejszych walut, które mają na niego największy wpływ. Bez wątpienia jest to dolar amerykański, który stanowi na rynku aż 89% całkowitego obrotu. To właśnie ta waluta najczęściej znajduje się w poszczególnych parach walutowych i ma największy wpływ na notowania. Również europejskie euro ma bardzo duże znaczenie dla całego rynku walutowego. Tworzy z dolarem najpopularniejszą parę walutową EUR/USD, która zgarnia aż 24% całego obrotu na rynku walutowym. Druga najpopularniejsza para walutowa to USD/JPY, która także ma duże znaczenie dla całego rynku. Na trzecim miejscu znajduje się para USD/GBP (wśród traderów tzw. „kabel”). Z uwagi na największą popularność tych par, występują największe wahania w ich kursach.

Typ waluty wpływa na jej kurs

Na kurs wpływ ma między innymi typu waluty. Wyróżnia się 4 typy walut, które obowiązują na świecie:

  1. Waluty płynne – w ich przypadku notowania zależą od popytu i podaży. W tym przypadku rządy i banki centralne nie podejmują interwencji w kierunku obniżenia lub zwiększenia wartości konkretnej waluty. Przykładami takich walut są dolar amerykański oraz funt brytyjski.
  2. Waluty pośrednie – jest to najpopularniejszy typ walut, który jest stosowany przez około 45 państw według IMF. Różne kraje jednak w różny sposób interpretują możliwości wpływania na kurs waluty. Przykładem takiej waluty może być rial saudyjski, którego kurs wynosi 3,75 riala za jednego dolara amerykańskiego. Dopuszcza się przy tym niewielkie wahania w obrębie ustalonego kursu.
  3. Kurs sztywny – kolejny typ walut tak zwane sztywne. W takiej sytuacji kurs waluty jest ściśle powiązany z inną i ustalony na konkretnym poziomie. Przykładem jest waluta w Bośni i Hercegowinie.
  4. Pozostałe – są to waluty, które nie znajdują się w żadnej z powyższych grup. Zaliczane są do nich waluty takich państw jak Syria czy Chiny.

Największe wahania i najwyższa płynność jest osiągana na walutach płynnych oraz pośrednich. Inwestorzy rynku walutowego powinni zainteresować się właśnie nimi.

Stosowanie analizy technicznej

Wiele osób grających na rynku walutowym dla zwiększenia swoich szans na osiągnięcie zysku wykorzystuje analizę techniczną. Pozwala ona na określenie z pewnym prawdopodobieństwem zmian w notowaniach. Inwestując na tym rynku warto zatem poznać wszystkie aspekty związane z analizą techniczną, aby z większym prawdopodobieństwem wyznaczać wzrosty lub spadki na poszczególnych parach. Należy jednak pamiętać, że sposób ten nie gwarantuje 100% skuteczności w inwestycjach na rynku walutowym.

Dodaj opinię:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

72 − 66 =

Podobne

Źródła

Zdjęcie: shutterstock.com